Otázky a odpovědi

Jak osazujeme okna?

Okna osazujeme tak, že je ukotvujeme na kotevní prvky, nevrtáme do rámů a tím pádem okno nepozbývá pevnosti.

Čím provádíme zednické zapravení?

Zednické práce provádíme tepelně-izolační omítkou THERMOPUTZ – nepraská omítka. 

Jaké používáme kování?

Dnes jsou okna standardně vybavována systémem celoobvodového kování, které má několik uzavíracích bodů. Naše okna jsou standardně vybavena kováním MACO Multi Matic s pojistkou proti chybné manipulaci s klikou, se zvedačem křídla, čtvrtou polohou kličky pro přivětrání a pátá mikroventilace. 

Co zaručí pevnost oken?

Profily oken jsou vyztuženy žárově zinkovanými ocelovými výztuhami. Zpravidla se umisťují do největší komory profilu a jsou s profilem spojeny vruty.

Čím je vyplněn meziskelní prostor izolačních dvojskel?

Meziskelní prostor je vyplněn argonem. Tento plyn díky svým izolačním schopnostem posiluje tepelně-izolační vlastnosti celého dvojskla. 

Co je to součinitel prostupu tepla?

Nejdůležitější technický parametr, který udává, kolik Wattů tepelné energie je předáno stavebním materiálem na ploše 1m2 za hodinu při tepelném rozdílu 1 Kelvin mezi teplou a studenou stranou. Čím nižší hodnota je, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti. 

Co je to mikroventilace?

Zvláštní poloha ovládací kliky, která umožňuje částečné větrání místnosti. Všechna naše plastová okna jsou standardně vybavena mikroventilací.

Co je to tepelný most?

Je to místo, které vede teplo lépe než jeho okolí. U okna se jedná o celý rám a okraj skleněné výplně. Cílem je tedy zamezit úniku tepla, touto slabinou tzn. přerušení tepelného mostu. 

Co je to rosný bod?

Rosný bod je teplota, při níž jsou vodní páry ve vzduchu právě nasyceny a začínají se srážet. 

Jak zamezit tvorbě kondenzátu vodních par?

Tvorbě kondenzátu par nejlépe zabráníme častým krátkodobým větráním, kdy nedojde k prochladnutí stěn a nábytku v místnosti.

Jak správně větrat?

Otevřeným oknem – vhodné na rychlé, krátkodobé provětrání především při nízkých teplotách

Sklopeným oknem – vhodné pro dlouhodobé větrání pouze při vyšších teplotách, srovnatelných s teplotou v místnosti.

Mikroventilací – umožňuje větrat víceméně trvale – hodí se však jen v určitém rozsahu teplot

Infiltrací (úprava těsnění) – trvalé větrání zajišťující hygienickou výměnu vzduchu při extrémních (výpočtových) teplotách.

Zdarma

ZDARMA - doprava*

ZDARMA - konzultace

ZDARMA - kalkulace

ZDARMA - zaměření

*- dle velikosti zakázky

Otevírací doba

Otevírací doba provozovny
na ul. Vídeňská 89 (Ferona), Brno:

Po - Pá : 8.30 - 16.00 hod.
(po domluvě i déle)